O NÁS

Obráťte sa na nás – ADOS 4LIFE s.r.o.

Cieľom našej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom kvalifikovaných sestier a fyzioterapeutov v koordinácii s obvodným lekárom, lekárom špecialistom a v neposlednom rade s rodinou.

Výnimočnou našu ADOS robí fakt, že naši pracovníci majú vzdelanie a dlhoročnú prax v urgentnej medicíne.

Ku kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti samozrejme nepatrí len odborná zdatnosť. Všetci v našej agentúre dobre vieme, aký je dôležitý citlivý a individuálny prístup, ktorý v pohodovej domácej atmosfére napomáha k rýchlejšiemu uzdraveniu, či zmierneniu ochorenia. Klient je u nás na prvom mieste a vážime si ho, preto sa vždy snažíme pripraviť individuálny ošetrovateľský plán podľa potrieb daného klienta.