DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Čo je domáca ošetrovateľská starostlivosť?

ADOS-4LIFE ponúka kompletný servis domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov v okresoch Senica, Skalica, Myjava. Obzvlášť sa špecializujeme sa na klientov, ktorí boli hospitalizovaní na chirurgických, onkologických, interných a neurologických oddeleniach.

Naším krédom je zaistenie najvyššej kvality služieb s maximálnou spokojnosťou klienta, preto u našich pracovníkov dbáme nielen na odborné znalosti, ale aj na povahové vlastnosti a schopnosť empatického a psychologického prístupu.

Aké sú výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti?

Hlavnými výhodami domácej ošetrovateľskej starostlivosti oproti hospitalizácii v nemocnici je psychická pohoda klienta (súkromie a pohodlie domáceho prostredia, neobmedzený kontakt s rodinou) a úplné vylúčenie rizika nozokomiálnych nákaz (infekcie vznikajúce v priamej súvislosti s pobytom v nemocnici). Domáca ošetrovateľská starostlivosť je tiež výrazne lacnejšia.

Komu je domáca ošetrovateľská starostlivosť určená?

Naša agentúra zabezpečuje starostlivosť všetkým vekovým kategóriám. Rozhodujúcim kritériom je skutočnosť, že zdravotný stav klienta nie je možné zvládnuť bežnou laickou starostlivosťou, ale zároveň stav klienta nevyžaduje hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. O indikácii ošetrovateľskej starostlivosti rozhoduje ošetrujúci lekár, alebo lekár špecialista (napr.: chirurg, onkológ, ...).

Aká je časová dostupnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť má byť dostupná nepretržite. ADOS 4LIFE túto dostupnosť garantuje 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov. Zaistenie potrebnej starostlivosti je vecou konkrétneho dohovoru, podľa potrieb klienta.

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti

  • všetky druhy odberov biologického materiálu (krv, moč, spútum, výtery)
  • aplikáciu injekčnej a neinjekčnej liečby
  • podávanie infúzií podľa ordinácie lekára
  • starostlivosť o všetky druhy zavedených kanýl
  • preväzy a ošetrovanie rán (dekubity, vredy predkolenia, pooperačné rany)
  • liečebná rehabilitácia po mozgových príhodách a úrazoch
  • odsávanie + oxygenácia O₂
  • starostlivosť o všetky druhy stómií

Uhrádza domácu ošetrovateľskú starostlivosť poisťovňa? Áno, ale...

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou klienta iba ak je indikovaná praktickým lekárom, alebo lekárom špecialistom. Klient dopláca len za nadštandardné výkony. Naša agentúra má uzatvorené zmluvy s týmito poisťovňami: UNION zdravotná poisťovňa, DÔVERA zdravotná poisťovňa, VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa.