NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

Rekondičné a rehabilitačné cvičenie

LTV alebo liečebná telesná výchova sa vykonáva fyzioterapeutom individuálne s klientom. Je cielene zameraná na udržanie či obnovu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu.

Zameriavam sa na LTV po úrazoch a operáciách pohybového aparátu (zlomeniny, náhrady kĺbov, stavy po arthroskopiách, po operáciách platničiek...), pri chybnom držaní tela, skoliózach, plochých nohách,pri bolestivých syndrómoch chrbtice (CC -sy, CB -sy, LS -sy, VAS...), po ACMP (mozgových porážkach), parézach a plégiách (ochrnutie)...

Ponúkame kompenzačné cvičenia pre športovcov, tanečníkov, ale i ľudí s preťaženým pohybovým aparátom.

Klasická masáž

Klasická masáž je sústava masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele pacienta (koži, podkožných fasciách, svaloch) - dosiahnutie preventívneho a liečebného účinku si vyžaduje aplikáciu niekoľkých masáži po sebe v jednej kúre. Môže byť čiastočná alebo celková.

Celková masáž môže byť podľa spôsobu vykonávania dvojaká:

 1. vzostupná - vykonáva sa v poradí DK - zadná plocha, chrbát, DK - predná plocha, brucho, hrudník, HK, šija, plecia, hlava, tvár
 2. zostupná - hlava, HK, hrudník, brucho, DK - predná plocha, šija, plecia, chrbát, DK - zadná plocha (indikovaná u ľudí s vysokým krvným tlakom).

Indikácie

 • ochorenia pohybového systému (po úrazové, poperačné stavy, algické syndrómy chrbtice, CHDT, reumatické ochorenia...)
 • ochorenia nervového sytému (stavy po ACMP, DMO)
 • poruchy hybnosti na neurologickom podklade (hemiparézy, hemiplégie, paraplégie)
 • obstipácia
 • stavy dlhodobého znehybnenia, svalová únava
 • rekonvalescencia

Kontraindikácie

 • akútne horúčkovité ochorenia
 • infekčné ochorenia
 • celková telesná slabosť
 • hnisavé ochorenia kože
 • plesne
 • infekcie
 • pokročilá artérioskleróza
 • osteoporóza
 • krvácavé stavy
 • akútne zápalové ochorenia
 • zlyhávanie životne dôležitých funkcií

Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny. Metóda reflexnej masáže chodidiel vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Reflexné plôšky celého tela sa nachádzajú na šlapajach chodidiel, takže chodidlo predstavuje zmenšený obraz ľudského tela. Tlačením a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože reflexné body na šľapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány. Z týchto dôvodov sa metóda reflexnej masáže chodidiel celkom spoľahlivo dá využívať aj pri diagnostike postačujúcej najmä pre terapiu.

Reflexnou terapiou možno pôsobenie nasmerovať presne na patričný orgán. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán. Účinok sa dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach alebo akútnych problémoch. Tlakom a masírovaním reflexných plôšok na chodidlách je možné zlepšiť celkovú látkovú výmenu, ovplyvniť bolesť chrbta a chrbtice, urýchliť hojenie po úraze alebo operatívnom zásahu a predchádzať vzniku rakovinotvorných buniek. Inými slovami, telo sa stáva odolnejšie, vyrovnanejšie a po masáži má človek pocit ľahkých nôh.

Kontraindikácie

 • horúčky a infekčné ochorenia
 • plesňové ochorenia nôh

Mäkké techniky, mobilizačné techniky

Špeciálna metodika manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch a podkoží, s cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia a uľahčenia následnej mobilizácie či manipulácie. Mäkké techniky aplikuje fyzioterapeut a metodika využíva niektoré techniky, ktoré je možné čiastočne porovnať s masážnymi prvkami, predovšetkým u reflexných masáží. Je to napríklad kožná riasa, ktorá je v mieste reflexných zmien veľmi bolestivá a usilujeme sa o postupné zmiernenie jej odporu, či spojivová masáž miernym tlakom a posunom špičky prstov, vnoreného do kože.

Ďalšou metodikou je pretiahnuteľnosť kože a jej postupné preťahovanie riasením v miestach hyperalgických zmien. Využíva aj celkom ľahký dotyk kože prstom. Mäkké techniky môžu byť ordinované ako samostatná procedúra, často sú aplikované aj vrámci individuálnej liečebnej telesnej výchovy.

PIR, AGR
Postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia uvoľňuje skrátené svalové štruktúry.

Kinesiotaping

Kinesiotaping (Kinesiopáska/páskovanie) spôsobila vo svete rehabilitácie a športovej medicíny veľký prevrat. Bola vyvinutá pred 25 rokmi doktorom Kenzom v Japonsku.

KT páska je schopná pomôcť neuromuskulárnemu systému pri rehabilitácii, podporuje cirkuláciu lymfy, redukuje bolesť, zvyšuje výkonnosť, chráni proti úrazom a pomáha liečiť úrazy. Základným princípom je obaliť sval do pásky. Kinesio páska je tenká ako pokožka, priedyšná a zároveň dostatočne odolná na to, aby vydržala 3 – 5 dní na tele, aj počas potenia, sprchovania, či plávania. Je bezpečná aj pre citlivú pokožku a môžu ju nosiť ako deti, tak aj starí ľudia. Kinesiopáska je vyrobená z akostnej bavlny a 100% akrylového lepidla, ktoré je na pásku nanesené tak, že pri nalepení vznikajú pod páskou vlnovité otvory, čo umožňuje prúdenie vzduchu. Celá páska má váhu a hrúbku ako koža. Veľmi jednoducho sa zakladá a ľahko sa odstraňuje.